Stanley International Inc

No.1 Slimming Center

นโยบายเว็ปไซด์

ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้สำคัญสำหรับเรา กรุณาอ่านนโยบายต่อไปนี้การใช้ข้อมูล

เพื่อจัดเตรียมการบริการ
ด้วยการกรอกข้อมูลของคุณในเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณสนใจในคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เว็บไซต์มีให้ และผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ติดต่อหาคุณผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณให้มา ผู้จำหน่ายจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมาหาเราทางแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อ ให้ข้อมูล และ จัดเตรียมข้อเสนอด้านสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการบริการนั้นๆเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ
เว็บไซต์นี้ใช้การติดตามข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อจาก คุกกี้ (cookies) และ เทคโนโลยีอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อให้การบริการของเว็บไซต์ และเก็บสถิติสำหรับ การตรวจทาน, ค้นคว้า และวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์พัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์เท่านั้น

การติดต่อสื่อสาร

เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่คุณสนใจตามที่คุณเรียกร้อง (ผ่านการกรอกข้อมูลทางแบบฟอร์มออนไลน์) เราอาจติดต่อคุณ เพื่อรับทราบถึงผลตอบรับต่อการบริการที่ได้ทำสำเร็จลุล่วงแล้ว (เช่น การติดตามหลังการขาย หรือ ทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อเสนอทางสินค้าหรือบริการ (หรือได้รับสินค้าที่ถูกส่งไปหาคุณแล้ว) หากคุณได้รับข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับสินค้าและบริการแล้วและให้คำตอบกลับมาถึงเราว่าไม่สนใจสั่งซื้อสินค้า เราจะไม่ติดต่อหาคุณด้วยการเสนอโปรโมชั่นหรือ ข้อเสนอต่างๆเว้นเสียแต่ว่าคุณเจาะจงร้องขอมา หากคุณแสดงความสนใจสินค้าและบริการของเราแต่ยังไม่พร้อมซื้อสินค้าเพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณไม่พอ เราอาจส่งโปรโมชั่นที่อาจช่วยเรื่องงบประมาณของคุณได้ไปให้คุณรับทราบในอนาคต อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการรับการติดต่อจากเราเราไม่รับรองว่าจะไม่มีการติดต่อหาคุณเพื่อส่งโปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หากคุณได้รับการติดต่อจากเราโดยที่คุณไม่ต้องการได้รับ คุณสามารถยกเลิกการติดต่อเหล่านี้โดย กรุณาติดต่อเรา ผ่านทางเว็บไซต์, โทรศัพท์ +(1)866.364.6963 อีเมลล์ Care@Stanley-edu.org พร้อมระบุตัวตนของคุณที่ชัดเจนเพื่อเราจะได้ค้นหาข้อมูลของคุณและลบชื่อของคุณออกจากฐานข้อมูล

ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์, การเพิ่มน้ำหนักและการลดน้ำหนัก, การเปลี่ยนสีผิว ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคน แต่ละบุคคลอาจมีผลลัพธ์แตกต่างกันไป

เงื่อนไขการรับประกันความพอใจ และการคืนเงิน

บริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ การคืนเงิน สำหรับลูกค้าทุกท่านดังเงื่อนไขต่อไปนี้

ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ตามที่ ปรากฎในใบเสร็จรับเงิน คืนเงิน 100% หากท่านไม่พอใจไม่ว่ากรณีใดใด ก้ตาม ท่านนำสินค้ามาส่งคืนยังสำนักงานของบริษัทฯ และสอน้าอยู่ใสภาพ สมบูรณ์ 100% ยังไม่ได้มีการแกะ หีบห่อ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ตามที่ท่านได้ซื้อไปเท่าไหร่ คืนให้เท่านั้น ในกรณีที่มีของแถม ต้องนำของแถม มาคืนด้วย  ในกรณีที่มีส่วนลด ท่านจะได้คืนเงินตามส่วนที่ท่านได้จ่ายจริง โดยยึดถือ จำนวนเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน

ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ตามที่ ปรากฎในใบเสร็จรับเงิน คืนเงิน 50% หากท่านไม่พอใจไม่ว่ากรณีใดใด ก้ตาม ท่านนำสินค้ามาส่งคืนยังสำนักงานของบริษัทฯ และสินค้าอยู่ใสภาพที่ยังเหลืออย่างน้อย 50% ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ตามที่ท่านได้ซื้อไปเท่าไหร่ คืนให้เท่านั้น ในกรณีที่มีของแถม ต้องนำของแถม มาคืนด้วย ในกรณีที่มีส่วนลด ท่านจะได้คืนเงินตามส่วนที่ท่านได้จ่ายจริง โดยยึดถือ จำนวนเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน

หลังจาก 14 วัน ทางบริษัท จะไม่รับคืนสินค้า และ ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดใด ก็ตาม

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อ ทางบิษัทจะถือว่าท่านได้ อ่าน และยอมรับในข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตัดสินและคำวินิจฉัยการคืน ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด และทางบริษัทจะสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลง หากสภาพสินค้าที่คืน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

International Privacy Policy

Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

The Information We Collect: This notice applies to all information collected or submitted on the www.Stanley-edu.org web site. On some pages, you can order products, make requests, and register to receive materials. The types of personal information collected at these pages are name, address, email address, phone number, credit/debit card Information, etc.

The Way We Use Information: We use the information you provide about yourself when placing an order only to complete that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to complete that order. We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used for any other purpose and are not shared with outside parties. You can register with our web site if you would like to receive our newsletter as well as updates on our new products and services. Information you submit on our web site will not be used for this purpose unless you fill out the registration form. Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in ways unrelated to the ones described above without also providing you an opportunity to opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses.

Our Commitment To Data Security: To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.